Informatieverzoek aan Tjeenk Willink

Koningin Beatrix heeft vice-president Tjeenk Willink van de Raad van State verzocht om op korte termijn haar te informeren over de stappen die moeten worden gezet.

Vrijdagmiddag heeft Koningin Beatrix informateur Rosenthal ontvangen die haar zijn eindverslag heeft aangeboden en toegelicht. De Koningin heeft vervolgens de fractievoorzitters geconsulteerd van de vijf partijen die in het advies van de informateur worden genoemd. Naar aanleiding van deze consultaties heeft de Koningin vrijdagavond 25 juni 2010 de vice-president van de Raad van State, Tjeenk Willink, ontvangen en hem verzocht om, met inachtneming van de in het eindverslag vervatte conclusies, haar op korte termijn te informeren over de stappen die moeten worden gezet om te komen tot de vorming van een kabinet dat kan rekenen op een vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal.

Dat heeft het Kabinet der Koningin medegedeeld.