Toegankelijkheid

Kabinetsformatie2023.nl wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden. Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom staat in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoording moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring Kabinetsformatie2023.nl

Toegankelijkheid ‘by design’

Toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw- en redactionele proces van deze website.

PDF-documenten

Niet alle PDF-documenten op deze website  voldoen aan de toegankelijkheidseisen. De redactie streeft ernaar het gebruik van PDF te beperken en zoveel mogelijk informatie in toegankelijke HTML aan te bieden.

Contact over toegankelijkheid

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op met de Tweede Kamer: 070 - 3183040.