Contact

Deze website over de kabinetsformatie is gemaakt in opdracht van de Tweede Kamer door het Bureau Woordvoering Kabinetsformatie.

Via deze website verzorgt het Bureau Woordvoering Kabinetsformatie de berichtgeving tijdens de kabinetsformatie in opdracht van de Tweede Kamer.

Voor vragen over de kabinetsformatie kunt u bellen met de afdeling Publieksvoorlichting van de Tweede Kamer: 070 – 3183040.

Gedurende de kabinetsformatie kunt u brieven aan de (in)formateur alleen per post verzenden. U kunt uw brief richten aan:

De Tweede Kamer
t.a.v. Bureau Woordvoering Kabinetsformatie
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Indien de informatie die u toestuurt persoonsgegevens bevat dan kunt u in de privacyverklaring nalezen hoe wij met deze gegevens omgaan.