Over deze site

Deze website is bedoeld om de voortgang van de kabinetsformatie in beeld te brengen. Zo ontstaat een online dossier over de vorming van het nieuwe kabinet, compleet met alle belangrijke ontwikkelingen en documenten.

De site wordt in opdracht van de Tweede Kamer gemaakt door het Bureau Woordvoering Kabinetsformatie. Dit bureau verzorgt de communicatie en woordvoering in opdracht van de (in)formateur(s). Het bureau van de (in)formateur(s) valt onder verantwoordelijkheid van de Griffier van de Tweede Kamer.

De informateur(s) en de formateur(s) moeten de onderhandelingen tussen fracties over de vorming van het nieuwe kabinet in goede banen leiden. Aan het eind van het proces wordt verslag uitgebracht.