Opstelten biedt eindverslag aan

Informateur Opstelten heeft op 7 oktober 2010 het eindverslag aangeboden aan koningin Beatrix.

Toelichting Opstelten bij aanbieding eindverslag

Zojuist heb ik de Koningin mijn eindverslag aangeboden. Daarin is de conclusie dat op basis van het regeerakkoord en het gedoogakkoord kan worden overgegaan tot de vorming van een kabinet van VVD en CDA, dat met steun van de PVV kan rekenen op een vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal.

En op grond van deze bevindingen heb ik de benoeming van de heer Rutte tot formateur van dit kabinet van VVD en CDA aanbevolen.

Vandaag treffen we elkaar voor de vijfde keer op deze plaats. De eerste keer, ik hoop dat sommigen van u zich dat nog herinneren, was dat op 5 augustus en toen vertelde ik u: 'Als je zelf niet gelooft dat dit mogelijk is, moet je er niet aan beginnen'.

27 augustus kon ik u melden dat we een eind op streek waren. Op 4 september moest ik vaststellen dat de informatiepoging spaak was gelopen. Bij de doorstart op 13 september heb ik vertrouwen uitgesproken in de goede afloop.

Inzet was het sluiten van twee goede akkoorden: een regeerakkoord en een gedoogakkoord. En dat is gelukt. Na het besluit van de CDA-fractie heeft Verhagen mij eerder deze week geïnformeerd dat zijn fractie unaniem instemde met de akkoorden en in de gezamenlijke bespreking vandaag, waarin het eindverslag van mij is onderschreven, is herbevestigd dat de CDA-fractie de akkoorden unaniem steunt en ook steun zal geven van de uitvoering van de daarin opgenomen maatregelen. En daarmee staat niets de totstandkoming van het kabinet meer in de weg.

Als informateur heb ik dat in uiterste zorgvuldigheid kunnen vaststellen. Een kabinet als dit in Nederland is ongebruikelijk. Maar op grond van de gesprekken aan de onderhandelingstafel heb ik met overtuiging mijn eindverslag kunnen uitbrengen.

Graag wil ik ook op deze plaats, de volle openbaarheid, de fractievoorzitters en hun secondanten complimenteren met hun investering in het succes van de beoogde politieke samenwerking. Dames en heren, in pakweg twee maanden is het dan toch gelukt.