Benoeming en ontslag bewindspersonen

De Koningin heeft op 14 oktober 2010 de leden van het kabinet-Rutte benoemd en ontslag verleend aan de leden van het kabinet Balkenende-IV.

Hare Majesteit de Koningin heeft heden, 14 oktober 2010, op hun verzoek op de meest eervolle wijze ontslag verleend aan:

 • Mr. Dr. J.P. Balkenende, Minister-President, Minister van Algemene Zaken;
 • Mr. A. Rouvoet, Vice-Minister-President, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Minister voor Jeugd en Gezin;
 • Dr. E.M.H. Hirsch Ballin, Minister van Justitie en Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
 • De Heer E. van Middelkoop, Minister van Defensie en Minister voor Wonen, Wijken en Integratie;
 • Mevrouw J.C. Huizinga-Heringa, Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
 • Ir. C.M.P.S. Eurlings, Minister van Verkeer en Waterstaat;
 • Mevrouw M.J.A. Van der Hoeven, Minister van Economische Zaken;
 • Mevrouw G. Verburg, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
 • Dr. A. Klink, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

en aan:

 • Mevrouw Drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten, Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
 • Mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart, Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Hare Majesteit de Koningin heeft benoemd:

 • Drs. M. Rutte tot Minister-President en Minister van Algemene Zaken.

Hare Majesteit de Koningin heeft geen ontslag verleend aan:

 • Drs. M.J.M. Verhagen. Hij is op de meest eervolle wijze ontheven van de leiding van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, en benoemd tot Vice-Minister-President en Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;
 • Mr. Drs. J.C. de Jager, Minister van FinanciĆ«n;
 • Mr. J.P.H. Donner. Hij is op de meest eervolle wijze ontheven van de leiding van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en benoemd tot Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Hare Majesteit de Koningin heeft voorts benoemd:

 • Dr. U. Rosenthal tot Minister van Buitenlandse Zaken;
 • Mr. I.W. Opstelten tot Minister van Veiligheid en Justitie;
 • Mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart tot Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
 • Drs. J.S.J. Hillen tot Minister van Defensie;
 • Mevrouw Drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus tot Minister van Infrastructuur en Milieu;
 • De heer H.G.J. Kamp tot Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
 • Mevrouw Drs. E.I. Schippers tot Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
 • Drs. G.B.M. Leers tot Minister voor Immigratie en Asiel,

alsmede:

 • Dr. H.P.M. Knapen tot Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken;
 • Mr. F. Teeven tot Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie;
 • Drs. H. Zijlstra tot Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
 • Mr. Drs. F.H.H. Weekers tot Staatssecretaris van FinanciĆ«n;
 • De heer J.J. Atsma tot Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;
 • Dr. H. Bleker tot Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;
 • Drs. P. de Krom tot Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
 • Mevrouw Drs. M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner tot Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.