Concept-regeerakkoord onderhandelaars VVD, CDA, D66 en ChristenUnie

De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben vanochtend, 9 oktober 2017, onder leiding van informateur Zalm overeenstemming bereikt over een concept-regeerakkoord. De fractievoorzitters leggen dit akkoord vandaag voor aan hun fracties.

Dinsdagochtend 10 oktober 2017 ontvangt informateur Zalm de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie voor hun verslag van de fractievergaderingen.