Regeerakkoord gepresenteerd

De fractievoorzitters Rutte, Buma, Pechtold en Segers hebben op 10 oktober 2017 het regeerakkoord gepresenteerd.

Het regeerakkoord is een akkoord tussen de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Het akkoord heeft de titel gekregen ’Vertrouwen in de toekomst’.

RUTTE
Goedemiddag. Wij presenteren hier vanmiddag het regeerakkoord. En dat presenteren we, mag ik zeggen, met enige trots. Het heeft, ook dat mag wel gezegd worden, lang geduurd. Het is wel zo dat als je met vier partijen een coalitie probeert te vormen, dat dat dan op zichzelf ook niet eenvoudig is. Die gesprekken duren langer, heb ik gemerkt, dan met twee of drie partijen. Het coalitieakkoord dat is ambitieus en evenwichtig. Tegelijkertijd, als je bestuurt, moet je ook keuzes maken. Wij hebben gekozen voor groei en vooruitgang. Het gaat goed met Nederland maar teveel mensen voelen dat nog niet in hun persoonlijk leven. En dat moet beter. Daar zijn onze maatregelen op gericht. En met dit pakket hebben we dan ook daadwerkelijk vertrouwen in de toekomst. De afgelopen dagen heeft een enkele maatregel al in de kranten gestaan of is op televisie geweest. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat die maatregelen altijd met elkaar samenhangen. En wij hebben een pakket gemaakt dat er in zijn geheel voor zorgt dat alle groepen in Nederland erop vooruit gaan. Doordat de netto salarissen zullen stijgen; doordat er meer geld beschikbaar komt voor liefdevolle zorg voor onze ouderen; doordat er veel geïnvesteerd wordt in het opleiden van onze kinderen; doordat er meer geld beschikbaar komt om onze buurten veiliger en ook prettiger leefbaar te maken; én we gaan hard werken aan een duurzame samenleving waar ook onze kinderen en kleinkinderen gezond in kunnen opgroeien. Er ligt nu een akkoord waarbij gewone, normale Nederlanders er echt op vooruit gaan. Ik mag hier wel zeggen dat ik Sybrand Buma, Alexander Pechtold en Gert-Jan Segers erkentelijk ben omdat zij bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen. Zij hebben ervoor gekozen om niet aan de zijlijn te blijven staan. Ik zie ernaar uit om aan de slag te gaan met een nieuwe ploeg ministers. Ik wil de mouwen opstropen om Nederland beter te maken samen met de collega's van CDA, van D66 en van ChristenUnie. En voor nu: aan de slag! Dankuwel, en dan is nu het woord aan Sybrand Buma.

BUMA
Het is al weer ruim een half jaar geleden sinds de verkiezingen. Verkiezingen waarbij de zorgen van heel veel Nederlanders centraal stonden. Zorgen die ik heel goed begrijp. Over de zorg, over onze veiligheid, over verharding in de samenleving. Kortom, zorgen die mensen hebben over hun toekomst en over de toekomst van het land. En het was mijn inzet bij deze onderhandelingen om namens het CDA die zorgen van een antwoord te voorzien. Nou hebben we de afgelopen maanden met vier verschillende partijen om tafel gezeten. Partijen die starten vanuit totaal verschillende visies, maar met een gemeenschappelijke ambitie. En dat heeft ertoe geleid dat wij vandaag het resultaat hebben bereikt van een regeerakkoord. Het is gelukt, een nieuw regeerakkoord. We investeren in zorg voor ouderen en we gaan de stapeling van zorgkosten die zoveel mensen ervaren, verlichten. Er gaat fors extra geld naar onze veiligheid, naar Defensie, naar de politie. En er komt een maatschappelijke diensttijd voor jongeren. Wat ik ontzettend belangrijk vind, is dat we het gevoel van saamhorigheid in dit land gaan versterken. Onze identiteit, de identiteit van onze samenleving, door aandacht voor onze cultuur, voor ons volkslied het Wilhelmus. En voor burgerschap. En we ondersteunen families en gezinnen. We gaan de arbeidsmarkt hervormen en eerlijker maken. En er komt een belastinghervorming. Mensen met een middeninkomen en gezinnen gaan fors minder belasting betalen. Niet alle keuzes die we gemaakt hebben de afgelopen maanden waren gemakkelijk. En dat kan ook niet. Maar wij doen, met vier partijen, wat nu nodig is. En ik ben daarom trots op het bereikte resultaat. Voor een land dat we door willen geven, met vertrouwen in de toekomst. Dankuwel.

PECHTOLD
Dames en heren, we hebben u lang in spanning gehouden. Maar wie zo lang wacht, die krijgt ook wat. U bent getuige van een unieke gebeurtenis in de Nederlandse geschiedenis. Vier mannen zeggen tegelijkertijd ja tegen elkaar. En ik moet toegeven: zelfs voor een vrijzinnig optimist onder ons voelt dat toch wel wat onwennig. Met tevredenheid en groot vertrouwen kijk ik naar dit regeerakkoord. De ambities en de kernwaarden van D66 spatten ervan af. Mijn partij voerde campagne voor gelijke kansen voor iedereen. In de afgelopen jaren dreigde een steeds grotere tweedeling. Tussen arm en rijk, tussen jong en oud, tussen laag- en hoogopgeleid. En als wij niets doen, nemen de verschillen tussen arm en rijk in de komende jaren sterk toe. Deze coalitie grijpt in en verkleint de inkomensverschillen met dit akkoord. En iedereen gaat er op vooruit. Deze coalitie doet zijn grootste investering in onderwijs, zodat ieder kind weer kansen krijgt. Deze coalitie haalt de klimaatdoelen van Parijs en verandert Nederland van een zorgelijke achterblijver naar een Europese koploper. Deze coalitie maakt een vaste baan weer bereikbaar, ook voor jongeren, ook voor lageropgeleiden. Het regeerakkoord verbindt conservatief en progressief. En ook ben ik blij met het respect voor elkaars diepgewortelde waarden, hoe we omgaan met progressieve thema's als het gaat om de lhbti-gemeenschap en de medisch-ethische onderwerpen. Dames en heren, dit regeerakkoord zit vol ambitie. Het is een uitgestoken hand naar alle politieke partijen, alle maatschappelijke organisaties, en daarmee naar iedereen in Nederland. Samen pakken we de grote uitdagingen van deze tijd aan. De tijd voor oplossing is nu. We hebben lang nagedacht over onze plannen, maar uiteindelijk gaat het nu om doen. Ik zou zeggen: aan het werk! Dankuwel.

SEGERS
Beste mensen, we hebben er honderd dagen over gedaan. Ruim honderd dagen. Maar dan heb je ook wat. Een akkoord met heel veel ambitie. Een akkoord waarbij het merkbaar is dat de ChristenUnie aan tafel zat. Dit wordt geen kabinet dat op de winkel gaat passen. U heeft het gehoord net ook, en u kunt het lezen. Er komt een nieuw, ander klimaatbeleid. Nieuwe schone energie. Hervorming van de arbeidsmarkt. Hervorming van ons pensioenstelsel. Ons belastingstelsel. Er komen grote investeringen in onderwijs, in zorg, in gezinnen, infrastructuur, Defensie, ontwikkelingssamenwerking. Dit wordt niet niks. Dit is een akkoord met urgentie. En als dit bewaarheid wordt, krijgen we een kabinet met grote daadkracht. Maar hervormingen, investeringen, daadkracht zijn nooit een doel op zichzelf. De grote vraag is: voor wie doen we dit? Wie en wat houden we voor ogen als we nu aan de slag gaan. Allereerst doen we dit voor de toekomst van onze kinderen. Dan denk ik gewoon aan mijn eigen drie dochters en aan hun generatiegenoten. Het gaat om hun onderwijs, hun vrijheid en de aarde die we hen nalaten. En als tweede: alle inspanningen van deze coalitie zullen waardevol zijn als we tegenstellingen in de samenleving kleiner kunnen maken. Als jongeren en ouderen dichterbij elkaar komen. Als op de arbeidsmarkt de kloof tussen vast en flex kleiner wordt. Als nieuwkomers sneller kunnen meedoen. Als Randstad en regio, stad en platteland, niet tegenover elkaar staan maar elkaar versterken. Als zieke en gezonde mensen solidair met elkaar blijven. Als gelovig en niet-gelovig opkomen voor elkaars vrijheid. Als dat lukt, is dit kabinet de moeite waard. Waardevol zelfs. Beste Mark, Sybrand, Alexander, het was niet direct liefde op het eerste gezicht. We kondigen nu geen partijfusie aan. Maar we hebben elkaar gevonden in hele ambitieuze plannen. En belangrijker nog: er is vertrouwen. En daarom geloof ik dat dit kabinet een succes kan worden. Nog even en de nieuwe coalitie kan aan de slag, ook echt aan de slag. Met vertrouwen in de toekomst en wat mij betreft op hoop van zegen. Ik dank u wel.