Kamervoorzitter ontvangt informateur

De Tweede Kamer heeft Herman Tjeenk Willink aangewezen als informateur. Kamervoorzitter Khadija Arib heeft hem op 6 april om 18.30 uur ontvangen en de informateur de opdracht overhandigd.

De Kamer wees de informateur aan in een debat. Een motie van Kamerlid Kaag (D66) om Herman Tjeenk Willink te benoemen, werd aangenomen. In de motie staat dat Tjeenk Willink gesprekken moet voeren met de fracties om te verkennen op welke wijze de vorming van een kabinet kan plaatsvinden. Hij moet binnen drie weken rapport uitbrengen. 

Bron: Tweede Kamer

Vergroot afbeelding Kamervoorzitter Arib ontvangt informateur Tjeenk Willink
Beeld: ©Tweede Kamer
Kamervoorzitter Arib spreekt met informateur Tjeenk Willink.