Mededeling Bureau Woordvoering Kabinetsformatie namens de formerende fracties

Het formatieteam (bestaande uit de fractievoorzitters en secondanten) van VVD, D66, CDA en ChristenUnie heeft vandaag gesprekken gevoerd met een brede afvaardiging van jongeren en ouders die zijn geraakt door de toeslagenaffaire. Het waren intensieve gesprekken die inzicht hebben gegeven in de behoefte aan een gezamenlijke aanpak. De inrichting van het verdere proces, waarin nog veel mensen zich niet gezien en gehoord voelen, zal een belangrijke opdracht zijn voor het nieuwe kabinet.