Agenda formateur Rutte donderdag 6 januari 2022

Formateur Rutte ontvangt op donderdag 6 januari de navolgende kandidaat-bewindspersonen:

  • Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hanke Bruins Slot
  • Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge
  • Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, Carola Schouten
  • Staatssecretaris Cultuur en Media, Gunay Uslu
  • Minister van FinanciĆ«n, Sigrid Kaag (digitaal)
  • Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Liesje Schreinemacher