Documenten kabinetsformatie openbaar

Vandaag zijn op de website kabinetsformatie2021.nl actief documenten openbaar gemaakt. Het betreft uitvragen om informatie bij de ministeries door de informateurs J.W. Remkes en W. Koolmees en antwoorden daarop.  

De documenten zijn doorzoekbaar op trefwoord. De in de Kamerstukken opgenomen correspondentie tussen de informateurs en de voorzitter van de Tweede Kamer, die zich in het archief bevinden, is reeds openbaar. De door de informateurs ontvangen post van burgers en organisaties zijn passief openbaar, behoudens persoonsgegevens. Deze documenten kunnen worden opgevraagd bij het ministerie van Algemene Zaken en zijn, na verzameling van de opgevraagde stukken en verwijdering van persoonsgegevens, voor inzage beschikbaar.