Informateur Plasterk informeert de Koning na aanbieding eindverslag

Na aanbieding van het eindrapport aan de Voorzitter van Tweede Kamer, heeft informateur Ronald Plasterk de Koning op maandagmiddag 12 februari telefonisch geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de kabinetsformatie.

In de opdracht van de Tweede Kamer aan de informateur is opgenomen dat hij op gezette tijden de Koning, als staatshoofd van de regering, informeert over zijn werkzaamheden.