Bericht informateur Putters aan de fractievoorzitters ter voorbereiding op de gesprekken van 26 en 27 februari

Informateur Putters heeft de fractievoorzitters in de Tweede Kamer geïnformeerd over hetgeen hij in zijn eerste week aan activiteiten heeft verricht, ter voorbereiding op de gesprekken die zij komende week met elkaar zullen hebben. Tevens geeft hij aan wat hij in deze gesprekken aan de orde wil stellen.

Documenten