Informateurs Dijkgraaf en Van Zwol informeren de Koning

Informateurs Dijkgraaf en Van Zwol hebben na aanbieding van het eindrapport en het hoofdlijnenakkoord aan de Voorzitter van de Tweede Kamer, de Koning op donderdagmiddag 16 mei geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de kabinetsformatie.

In de opdracht van de Tweede Kamer aan de informateurs is opgenomen dat zij op gezette tijden de Koning, als staatshoofd van de regering, informeren over hun werkzaamheden.