Agenda formateur Van Zwol maandag 17 t/m woensdag 19 juni

Formateur Van Zwol en kandidaat minister-president Schoof ontvangen maandag 17 t/m woensdag 19 juni de volgende kandidaat-bewindspersonen:

Maandag 17 juni

 • Sophie Hermans, beoogd minister van Klimaat en Groene Groei
 • Eddy van Hijum, beoogd minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Mona Keijzer, beoogd minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
 • David van Weel, beoogd minister van Justitie en Veiligheid
 • Eelco Heinen, beoogd minister van Financiën
 • Barry Madlener, beoogd minister van Infrastructuur en Waterstaat
 • Fleur Agema, beoogd minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Ruben Brekelmans, beoogd minister van Defensie
 • Judith Uitermark, beoogd minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Dinsdag 18 juni

 • Dirk Beljaarts, beoogd minister van Economische Zaken
 • Eppo Bruins, beoogd minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Femke Wiersma, beoogd minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
 • Reinette Klever, beoogd minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp
 • Mariëlle Paul, beoogd staatssecretaris Primair en Voortgezet Onderwijs en Emancipatie
 • Folkert Idsinga, beoogd staatssecretaris Fiscaliteit en Douane
 • Jean Rummenie, beoogd staatssecretaris Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
 • Ingrid Coenradie, beoogd staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Woensdag 19 juni

 • Jurgen Nobel, beoogd staatssecretaris Participatie en Integratie
 • Teun Struycken, beoogd staatssecretaris Rechtsbescherming
 • Gijs Tuinman, beoogd staatsecretaris van Defensie
 • Zsolt Szabó, beoogd staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering
 • Vincent Karremans, beoogd staatssecretaris Jeugd, Preventie en Sport
 • Nora Achahbar, beoogd staatssecretaris Toeslagen
 • Eddie van Marum, beoogd staatssecretaris Herstel Groningen
 • Vicky Maeijer, beoogd staatssecretaris Langdurige en Maatschappelijke Zorg
 • Chris Jansen, beoogd staatssecretaris Openbaar Vervoer en Milieu
 • Caspar Veldkamp, beoogd minister van Buitenlandse Zaken