Aanvulling agenda formateur Van Zwol dinsdag 18 juni en verdere planning kabinetsformatie

Formateur Van Zwol en kandidaat-minister-president Schoof ontvangen op dinsdag 18 juni kandidaat-bewindspersoon Marjolein Faber, beoogd minister van Asiel en Migratie.
Voorts is onder voorbehoud de planning van de kabinetsformatie als volgt (definitieve tijdstippen volgen):

Vrijdag 28 juni

  • Constituerend beraad
  • Aanbieding eindverslag door formateur Van Zwol aan Voorzitter Tweede Kamer met aansluitend gesprek met Zijne Majesteit de Koning
  • Kennismaking beoogd minister-president Schoof met Zijne Majesteit de Koning

In week 27

  • Beëdiging kabinet