Antwoordbrief EZK financieringsproblematiek en -instrumenten MKB

Het ministerIe van EZK geeft op 19 oktober 2021 antwoord op een vraag van de informateurs Remkes en Koolmees om een overzicht van financieringsinstrumenten voor het MKB, en een analyse van financieringsbelemmeringen.