Antwoordbrief IenW financiële middelen MIRT

Het ministerIe van IenW geeft op 22 oktober 2021 antwoord op vragen van de informateurs Remkes en Koolmees over de financiële middelen voor MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport), wegen, luchtvaart en openbaar vervoer.