Antwoordbrief OCW Nationaal Programma Onderwijs en bindend studie advies mbo

Het ministerie van OCW geeft antwoord op een verzoek van de informateurs Remkes en Koolmees om informatie over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en over de effectiviteit van de invoering van het bindend studie advies voor het mbo.