Antwoordbrief van SZW over Werk aan uitvoering

Het ministerie van SZW geeft op 15 oktober 2021 antwoord op een verzoek van de informateurs Remkes en Koolmees over de overheidsbrede beweging Werk aan uitvoering (Wau). De brief gaat over de investeringen die hier op korte en lange termijn voor nodig zijn, op het gebied van bijvoorbeeld ICT-systemen, regelgeving en personeel. Gemeenten, provincies, pubiieke dienstverleners en ministeries zijn hierbij betrokken.