Antwoordbrief VWS embryowet

Het ministerie van VWS geeft op 1 november 2021 antwoord op een verzoek van de informateurs Remkes en Koolmees om de stand van zaken van de relatie tussen de in de Embryowet geregelde bescherming van het leven en het belang van mogelijke ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek in binnen- en buitenland.