Uitvraagbrief Financiën 14 grootschalige woningbouwgebieden

Informateurs Remkes en Koolmees vragen in een brief van 8 november 2021 om een integraal beeld van de infrastructuurprojecten die nodig zijn om de 14 grootschalige woningbouwgebieden te ontsluiten (inclusief kostenplaatje).