Uitvraagbrief OCW afschaffing leenstelsel

Informateurs Koolmees en Remkes vragen in een brief van 14 oktober 2021 over mogelijke varianten voor de afschaffing van het leenstelsel, inclusief financiële consequenties, alsmede een overzicht over hoe de prestatiemiddelen besteed zijn.