Letterlijke tekst persconferentie formateur Rutte op 17 december 2021

Letterlijke tekst van de persconferentie van formateur Rutte, waarin hij een toelichting geeft over de voortgang van de formatie. Bekijk de hele persconferentie via YouTube

Inleidende verklaring formateur Rutte

Goedemiddag en goed jullie weer eens te zien op een vrijdagmiddag. Dat is lang geleden, en ik wil jullie graag bijpraten over de stappen nu in de formatie en een indicatie van het proces. Ik moet er wel bij zeggen, ik heb niet heel veel nieuws te melden, maar wat ik te melden heb, dat ga ik nu melden. Zoals u weet is de informatie eergisteren afgerond door de aanbieding van het eindverslag en het coalitieakkoord door de informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees. Gisteren is de formatie gestart, dat bestaat uit VVD, D66, CDA en ChristenUnie, door de aanwijzing van de Tweede Kamer van mij als formateur.

Ik heb zojuist gesproken met de fractievoorzitters van de vier coalitiepartijen, die hebben de nadere invulling van de posten vastgesteld en ik kan u melden, het nieuwe kabinet zal, en dat zag u ook al staan in het eindverslag van de beide oud-informateurs, bestaan uit 29 bewindspersonen. Van de 20 ministers zijn er 8 van VVD-huize, 6 van D66, 4 van het CDA en 2 van de CU. En voor de staatssecretarissen geldt de verdeling 3, 3, 2, 1.

Daarnaast hebben we de afspraak gemaakt dat D66, CDA en CU elk een minister voordragen als vice-premier. Er worden geen departementen opgeheven of opgericht, maar er komen wel een aantal nieuwe ministers. Er komt een ministers voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening op BZK, een minister voor Klimaat en Energie op EZK, een minister voor Natuur en Stikstof op LNV en er komen twee ministers op Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waar dan het staatssecretariaat vervalt. De andere invulling van de posten kunt u terugvinden op het overzicht dat jullie zojuist is uitgedeeld.

Wij gaan nu aan het werk met het verder zoeken van kandidaat-bewindspersonen en het starten van het onderzoeken van deze kandidaten. En dan hebben we het dus over de gebruikelijk naslag van kandidaten in de bekende dossiers, het Justitieel Documentatieregister, het fiscale dossier en de bestanden van de AIVD. Het gaat ook over het op afstand plaatsen van eventuele financiële en zakelijke belangen van kandidaat-bewindspersonen. De Tweede Kamer heeft daar met de aanname van de motie Sneller van D66 extra aandacht voor gevraagd. We willen dat zorgvuldig doen, er moeten kandidaat-bewindspersonen in de gelegenheid stellen om hun zaken goed te kunnen regelen en zeker in de drukste tijd van het jaar voor notarissen. Is dus ook tijd voor nodig.

Vanaf maandag 3 januari ga ik dan alle kandidaat-bewindspersonen ontvangen en ik denk daar zo’n vier dagen voor nodig te hebben. De beëdiging is dan voorzien in de week erna. De inhoud van het beleid is vanzelfsprekend heel belangrijk, maar voor uitvoering komt het natuurlijk ook aan op de mensen die het kabinet vormen. Je start ook als team een nieuw avontuur, zo voelt het ook. Het is altijd spannend om de mensen te ontmoeten, een aantal ken ik, uiteraard mensen die doorgaan, maar ook heel veel nieuwe gezichten verwacht ik, mensen die allemaal bereid zijn om deze taken op te pakken. En ik kijk zeer uit naar die gesprekken, ik kijk eerlijk gezegd ook uit naar het weekje vrij daar voorafgaand, en ik wil ook jullie alvast, maar ik verwacht ook nog wel een paar vragen, maar toch alvast van mijn kant ook fantastische feestdagen toewensen, kerstdagen, en ook een heel gelukkig en gezond 2022.

STEMERDING (NOS)

Meneer Rutte, in hoeverre is duidelijk welke partij welke post krijgt?

RUTTE

Daar hebben we eigenlijk vergaand besluiten over genomen, maar dat kan altijd iets veranderen in de laatste weken.

STEMERDING

En dat is dan bijvoorbeeld als kandidaat van een partij niet wil? Of...

RUTTE

Bijvoorbeeld, het kan zijn dat partijen onderling nog eens bellen. Ik had natuurlijk onlangs toen er twee vacature in het vertrekkende kabinet ontstonden, toen hebben we uiteindelijk vanwege de geschiktheid van kandidaten heel specifiek Henk Kamp voor Defensie en Ben Knapen voor Buitenlandse Zaken, hebben CDA en VVD een ruil gedaan. Dat zou in theorie ook nog kunnen, ik verwacht dat eerlijk gezegd niet, maar dat zou nog kunnen.

STEMERDING

En dat horen we dus pas begin januari, deze verdeling.

RUTTE

De bedoeling is op 2 januari s’avonds of op 3 januari vroeg, s’morgens, ook bij de lijsten die u hebt te zetten welke partijen horen daar bij, bij die posten, en wat zijn de namen die ik ga ontvangen.

STEMERDING

We hebben de afgelopen periode gezien dat heel wat ministers zijn omgevallen. Hoe lastig is het om nieuwe ministers en staatssecretarissen te vinden?

RUTTE

We hebben natuurlijk wel met elkaar gesproken wat het eerste beeld is van waar men aan denkt, een aantal mensen is benaderd, hier en daar is dat werk nog gaande, vinden ook nog nadere gesprekken plaats. Ik denk dat we een sterk team krijgen als ik het zo door de oogharen bekijk. En ik merk dus dat mensen, ik merk dat ook zelf als VVD’er als ik mensen benader, maar ik merk dat ook van mijn drie collega’s, dat er echt mensen van naam en faam bereid zijn verantwoordelijkheid op te nemen. Maar het kabinet wordt ook wat groter en dat is natuurlijk ook omdat we ons realiseren dat het gewoon ingewikkeld werk is en ook complex. En zeker ook met de afwikkeling Groningen, de verschrikkelijke aardbevingsschade, de afwikkeling van de Kinderopvangtoeslagaffaire, ook daar mensen die daar bijzonder naar zullen gaan kijken.

STEMERDING

U heeft niet de indruk dat mensen meer dan bijvoorbeeld vorige keer dat u het deed, nee zeggen?

RUTTE

Nee, dat heb ik zelf niet en ik merk dat ook niet van mijn collega’s nee.

STEMERDING

Tot slot, achter de schermen begrepen dat u wil streven naar een kabinet waarin 50 procent man en vrouw is. U zie u nee schudden?

RUTTE

Ik heb dat ook gelezen, maar daar zijn geen afspraken over gemaakt.

STEMERDING

Vindt u het belangrijk dat daar een duidelijk....

RUTTE

Ik heb geen bezwaar tegen een kabinet bestaande uit alleen maar vrouwen, maar we moeten uiteraard goede kandidaten...

STEMERDING

Maar ik kan mij voorstellen dat er partijen zijn die zeggen: ik zou graag horen dat meneer Rutte wil dat er meer vrouwen in mijn kabinet komen. Dat zegt u dus niet?

RUTTE

Op zichzelf denk ik, past het bij de moderne tijd dat je een goede mix hebt, van jong-oud, man-vrouw, autochtoon-allochtoon. Dus alle gezindten. Dat is natuurlijk altijd mooi, dus dat is op zich een streven in algemene zin, maar we hebben daar niet in de formatie harde afspraken over gemaakt.

SCHREINEMACHERS (RTL)

Daar toch op doorgaand, hoe zou voor de u de ideale samenstelling zijn? Is dat inderdaad 50% man en 50% vrouw?

RUTTE

Idealiter heb je natuurlijk een kabinet dat precies bestaat uit een dwarsdoorsnede van de samenleving, wat ik al zei, mensen waarvan de familie al honderden jaren woont, mensen die er recent naar toe zijn gekomen, jong en oud, man en vrouw, hoog en laagopgeleid, stad en platteland, rijk en arm. Dat zou je het liefste willen, maar je hebt het niet helemaal voor het uitkiezen.

SCHREINEMACHERS

Maar vier jaar geleden zei u: ik vind het niet belangrijk hoeveel vrouwen erin zitten, de kwaliteit staat voorop. Zegt u dat nog steeds?

RUTTE

Die uitspraak was misschien niet zo genuanceerd als ik ‘m had kunnen doen. Dus die herhaal ik hier niet.

SCHREINEMACHERS

Maar zou je toch niet kunnen concluderen dat als het een afspiegeling moet zijn van het land, dat het logisch is dat ongeveer de helft van het kabinet uit vrouwen bestaan.

RUTTE

Maar nogmaals, dan zou je toch ook moeten kijken naar allerlei andere aspecten van de samenleving, wat ik zei, jong en oud, man en vrouw, blank en zwart. Alle aspecten van onze samenleving, maar dat gaat natuurlijk allemaal nooit precies lukken. Uiteindelijk is het ook belangrijk dat het een goed team wordt, ik heb daar overigens heel veel vertrouwen in, dat het ook een team zal worden wat diverse is dan het vorige kabinet, ik denk dat dat gaat lukken.

SCHREINEMACHERS

Gaan we ook veel van de gezichten uit het huidige kabinet terugzien?

RUTTE

Ook daarvan zullen er zeker mensen terugkeren, zonder twijfel, maar ik denk ook veel nieuwe gezichten.

SCHREINEMACHERS

Is het lastig om nieuw elan uit te stralen als veel bekende gezichten weer terugkeren in het kabinet.

RUTTE

Nee.

VRAAG (NIEUWSUUR)

Daarop voortbordurend, kunt u aangeven hoeveel van de bekende gezichten er terug gaan komen?

RUTTE

Nee, nee.  Dat kun je pas doen als, daarom wachten we ook echt, kijk, partijen zijn nu bezig met de afronding van de zoektocht. Dat is natuurlijk al vergevorderd, vervolgens moeten al die onderzoeken plaatsvinden, dat kan ook nog leiden tot laatste aanpassingen in de precieze portefeuilleverdeling en misschien zelfs een grotere aanpassing. Ik verwacht dat niet, maar het zou in theorie kunnen. En vandaar dat we ook echt wachten tot de 2e s’avonds of die 3e s’morgens met het naar buiten brengen van de namen.

VRAAG

Heeft u partij beter gezocht naar die juiste afspiegeling?

RUTTE

In de vraag ligt een aanname besloten....

VRAAG

De vorige keer was er veel kritiek op de VVD veel te weinig vrouwen had aangedragen.

RUTTE

Maar dat betekent niet dat we ons best hebben te zoeken.

VRAAG

Dat was wel het verwijt destijds. Heeft u dus beter gezocht naar een afspiegeling die uit net voorspiegelt?

RUTTE

Dat wekt de indruk dat ik dat de vorige keer niet gedaan heb, de vraag was alleen of we erin geslaagd zijn.

VRAAG

Bent u beter geslaagd dan?

RUTTE

Dat gaat u zien als de lijst naar buiten komt.

VRAAG

Wat gaat u de nieuwe groep meegeven? Hoe moeten zij het anders gaan doen dan de voorgangers?

RUTTE

Anders gaan doen? We moeten ervoor zorgen dat we het regeerakkoord, het coalitieakkoord, goed uitvoeren en dat we dat doen op een manier waarin we die, die tussenwereld die is ontstaat tussen Kamer en kabinet, waarin er te veel overleg was, verminderen. Het zal nog steeds zo zijn dat u ministers door het Kamergebouw zult zien struinen op zoek naar steun. Maar niet meer die georganiseerde schaduwkabinetten op maandagochtend van fractietoppen en coalitie en kabinetstop. Ik geloof dat de ministerraad op vrijdag langer zal duren, dat ik vaker het gesprek met het gesprek met de premier in Nieuwsuur heb dan in EenVandaag, omdat we simpelweg EenVandaag niet gehaald hebben. Maar dat zullen we allemaal gaan zien de komende maanden. Maar hiervoor geldt, en ik heb dat ook gezegd bij de presentatie van het coalitieakkoord afgelopen dinsdag was het. Nee, woensdag, sorry. Dat het echt in praktijk zal moeten blijken, het heeft ook niet zo heel zin om hier stoere dingen te roepen. U moet ons er maar op beoordelen de komende tijd.

VRAAG

De ploeg wordt groter, wordt u als beoogd premier ook moeilijker om dit managen, met meer mensen aan tafel?

RUTTE

Ongetwijfeld, maar het was al niet zo makkelijk

VRAAG

Hoe ziet u dat dan voor u? Wat zal er anders gaan worden?

RUTTE

Geen idee, dat ga ik ervaren.

VRAAG

Nou, vorig jaar was de kritiek dat u een deel niet liet uitpraten, dat kan misschien nog ingewikkelder worden dan? Met meer mensen aan tafel.

RUTTE

Dan ga ik nog meer mijn best doen.

VRAAG (SBS)

Krijgt D66, krijgen die Financiën?

RUTTE

Luister, over de postenverdeling, u heeft nu een lijst welke posten er in het kabinet zitten, maar welke partij welke posten krijgt, dat is in principe pas iets wat we bekend maken samen met de namen op de 2e of 3e januari.

VRAAG

Het zou wel logisch zijn? Maar u wil er niks over zeggen?

RUTTE

Ik ga er niks over zeggen, nee.

VRAAG (NRC)

(onverstaanbaar, red.) staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering?

RUTTE

Dat zijn wel twee aparte dingen. Dus niet de digitalisering van het koninkrijk, maar het zijn twee aparte aspecten in dat staatssecretariaat. Van de ene kant de relatie met het Caribisch deel van het koninkrijk en dat is zowel de relatie met de drie landen daar, Sint-Maarten, Curaçao en Aruba, maar ook uiteraard de relatie met de BEST-eilanden, Bonaire, Sint Eustatius, en Saba. En daarnaast digitalisering. En op digitalisering gaat het over het hele brede vraagstuk van digitalisering bij de Rijksoverheid.

VRAAG

Het voelt zo random om dat samen bij een....

RUTTE

Dat is het ook, maar het zijn twee aspecten waar Binnenlandse Zaken zich mee bezighoudt en we denken dat het twee hele belangrijke zijn waar een staatssecretaris meer dan zijn of haar tanden in kan vastbijten.

VRAAG

En dan sport is ondergebracht bij twee ministers?

RUTTE

Nee...

VRAAG

Het is Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Langdurige...

RUTTE

Ja, maar dat is de minister van VWS, dat is, en de minister voor ouderen, langdurige zorg en sport. En die krijg de sportportefeuille.

VRAAG

Hoe zit dat dan bij die eerste minister?

RUTTE

Die eerste minister...

VRAAG

Volkgezondheid, Welzijn en Sport...

RUTTE

Maar zo heet het ministerie, dus dat is de minister van dat ministerie, net zoals de minister van OCW, maar niet Cultuur en Media doet, dat is een aparte staatssecretaris voor.

VRAAG

En er komt een aparte staatssecretaris voor Mijnbouw, neemt die dan het hele Groningen-dossier.

RUTTE

Dat is het hele Groningen-dossier, en we zullen ook het Groningen-dossier die belegt is bij BZK, zal ook verschuiven naar EZK. Dus die staatssecretaris Mijnbouw doet zowel afwikkeling van de aardbevingen en de aardbevingsschade, dus dat is onder de grond, afbouw van de gaswinning, als de hersteloperatie en de verstevigingoperatie.

VRAAG

U doet zelf, u bent zelf, dat is een aanname weer, minister-president. Is dat een....

RUTTE

Als formateur is dat een voornemen van mijn partij om dat waar te maken.

VRAAG

Deze ploeg, dit is de vierde keer dat u het gaat doen. Heeft u ook inderdaad met het oog op al die ministers die de afgelopen tijd zijn omgevallen, heeft u aan het begin van deze nieuwe ploeg nog een aparte boodschap voor deze mensen?

RUTTE

Niet anders dan de vorige keren, dat het zwaar is, maar dat het ook ongelofelijk zwaar werk is om dit te mogen doen, om voor het koninkrijk, voor Nederland in het openbaar bestuur het ambt van minister of staatssecretaris te mogen vervullen. En dat van belang is natuurlijk, om proberen wel de balans te blijven zoeken tussen werk en privé, tussen voldoende ontspanning en rust vinden ook, en een van de redenen dat het kabinet nu groeit in omvang, is dat we zien dat de complexiteit van een aantal vraagstukken ook de intensiteit van het debat in de Kamer, maar ook de bredere maatschappelijke druk die er op ministers ligt, en dat bedoel ik niet negatief, maar dat is een feitelijke constatering dat het noodzakelijk maakt om, waar ik aanvankelijk zei: klein is fijn, ik toch tot de conclusie ben gekomen dat het verstandig is om iets uit te breiden.

VRAAG (AD)

U heeft vanmiddag al met z’n vieren gepraat he. Ook over de kandidaten. Heeft u eigenlijk terug gehoord, want u schetste net ook, het vergt best veel dat ambt, zijn er veel mensen die gebeld zijn en hebben gezegd: nee, ik doe het niet?

RUTTE

Volgens mij valt dat mee en is dat niet anders dan andere jaren. Ik merkte in mijn partij ook dat dat gemiddeld genomen eigenlijk hetzelfde deel is, dat is niet anders dan andere jaren, maar ik weet dat niet van de andere partijen. We hebben er niet lang over doorgesproken, maar op basis van het gesprek van vanmiddag heb ik niet de indruk dat dat anders is.

VRAAG

Maar mag ik hier wel uit concluderen dat alle 29 of ze daar in principe nu een kandidaat voor is?

RUTTE

Dat mag u niet constateren. Het is duidelijk welke partij welke post krijgt, en nogmaals, dat zou nog wat kunnen veranderen als daarover onderling contact is bijvoorbeeld. Maar ik denk dat dit het ongeveer wel is, wat we nu hebben vastgelegd, maar we brengen het nog niet naar buiten. Omdat dat beeld niet heel is uitgetild. Alle partijen zijn vergaand in gesprek met veel kandidaten. Ik denk dat dat vrij snel rondkomt, maar dan moeten we natuurlijk ook nog die boek-onderzoeken plaatsvinden.

VRAAG

Maar in principe hebben jullie al wel 29 namen met elkaar gedeeld vanmiddag?

RUTTE

Zo specifiek kan ik die vraag niet beantwoorden.

VRAAG (ANP)

Ik vroeg me af waarom er niet voor is gekozen om bijvoorbeeld een minister van Klimaat en Natuur te doen, dat bij elkaar te doen, want je hebt nu Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, je hebt het bij Landbouw en Economische Zaken, al die aspecten die aan natuur en klimaat en al dat beleid, dat vaak ook toch een beetje samengevoegd worden, raken. Nu weer heel erg versplinterd, terwijl dat ook iets is dat in het vorige kabinet tijdelijk (onverstaanbaar, red.).

RUTTE

Ik denk dat dit op zich een logische verdeling is, maar dat zal moeten blijken in de praktijk. Stikstof is natuurlijk naast klimaat een van de grote vraagstukken waar we aan te werken hebben en ook heel veel geld voor uitgetrokken de komende 15 jaar, tot 2035. En heel belangrijk aspect bij het oplossen van het stikstofprobleem is ook het natuurherstel, dat zit daar heel dichtbij. En natuurlijk ook het klimaatvraagstuk en het energievraagstuk, vragen natuurlijk ook allerlei ingrepen die ook effect hebben op de natuur, maar het is wel zo, dat als je gaat kijken waar zit die directste koppeling tussen het ene beleidsterrein en het andere, dus tussen natuur en welk andere beleidsterrein, dan is dat echt stikstof.

VRAAG

En je hebt ook de gebouwde omgeving en mobiliteit onder de klimaataanpak. Dat ligt nu ook weer bij drie verschillende ministeries.

RUTTE

Ja, maar klimaataanpak is net zoals stikstofaanpak is een onderwerp wat natuurlijk ook dwarsdoorsnijdend is. Stikstof raakt aan Landbouw, maar stikstof raakt ook aan vliegen, raakt aan scheepvaart, raakt aan mobiliteit, breed, ook auto’s. Je kunt niet zeggen: we pakken een minister die al die zaken samenpakt. Dan zou je iemand op voorhand hebben die gaat omvallen.

VRAAG (TELEGRAAF)

Meneer Rutte, we begonnen natuurlijk de coronacrisis met voor Medische Zorg, die coronaminister was, waarna Hugo de Jonge dat uiteindelijk overnam. Wie wordt er in de nieuwe constellatie het vanuit VWS het gezicht van de coronabestrijding?

RUTTE

Als u hier de verdeling ziet, dan ligt het voor de hand dat de minister van VWS, dat die ook verantwoordelijk wordt voor de coronabestrijding.

VRAAG

Is dat ook niet een wat zware taak waarbij je eigenlijk nauwelijks iets anders kan alleen met coronabestrijding bezig zijn?

RUTTE

Ik denk dat dat te doen is, omdat we daar natuurlijk daarnaast ook een minister hebben voor Langdurige Zorg en Sport, die zullen ook intensief samenwerken. En er is ook nog een staatssecretaris. Dus ik denk daar nu twee mensen aan de lat staan, een staatssecretaris en een minister, dat het met deze bezetting te doen is.

VRAAG

In het verlengde hiervan, u zegt dat het dat op zich niet moeilijker is dan normaal om mensen te krijgen, maar ik zie natuurlijk wel een aantal posten waarbij de kans vrij groot is dat je als een soort boksbal gaat fungeren, rondom Toeslagen en Mijnbouw Groningen. Is het daar ook lastiger om mensen te vinden.

RUTTE

Nee, en ik denk ook niet dat dat zou is, want dat zijn natuurlijk ook mensen die juist worden ingehuurd om het probleem op te lossen. Dus ik denk dat er grote steun zal zijn vanuit de Kamer en de samenleving om ervoor te zorgen dat die ook ruim baan krijgen om te versnellen, de afwikkeling van de mijnbouwschade, te versnellen de afwikkeling van de verschrikkelijke kinderopvangtoeslagaffaire.

VRAAG

Er is dan niemand die zegt, deze post, deze ellende die laat ik even lopen?

RUTTE

Dat is niet mijn waarneming.

VRAAG (TROUW)

Dezelfde soort vraag bij Sociale Zaken. De kinderopvang wordt een grote klus, waar valt dat dan onder?

RUTTE

Dat ligt nu voor de hand dat dat bij de minister van SZW komt te liggen.

VRAAG

Vorige week had u het over meer elan moet het nieuwe kabinet hebben. Is dat ook in wijze van invulling van de ministeries of de verdeling...

RUTTE

Zoals ik woensdag al zei, ik hoop dat dat allemaal blijkt de komende maanden en jaren. Zowel op de inhoud als op de hoe dat team gaat functioneren, en alles wat ik daar op voorhand over ga zeggen, ik denk dat mensen dan zullen redeneren: wacht eens even vriend, het vertrouwen in de politiek is niet zo groot, en het openbaar bestuur is niet zo groot, dus als daar een aanstaand premier staat op de borst te kloppen: kijk mij eens even met dit team en dit programma. Bring it on.

VRAAG

Tegen die nieuwe ploeg zeggen toch? U krijgt ze allemaal langs...

RUTTE

Maar dat is binnenskamers. Dat houd ik binnenskamers. Het van tevoren claimen van een bepaalde uitstraling is heel arrogant en zeker in een tijd dat de steun voor wat we hier in Den Haag doen niet zo heel erg groot is.

VRAAG

Ik vroeg mij als laatste ook nog af, mevrouw Kaag die had gezegd: ik ga mijn mensen wel waarschuwen over de veiligheidssituatie en de bedreigingen. Dat ze zich daar bewust van moeten zijn. Hebben jullie daar nog over gesproken?

RUTTE

Niet vandaag, maar in algemene zin is daar een duidelijke regel voor: bij bedreiging wordt er aangifte gedaan. Dat is de regel.

VRAAG

Maar dit gaat over het benaderen of het....

RUTTE

Maar daar zeggen wij in het openbaar verder niks over anders dan mevrouw Kaag zegt, daar ben ik het honderd procent mee eens, maar verder gaan we over bedreigingen anders dan dat er aangifte wordt gedaan en hoe we daar mee omgaan, wordt nooit iets gezegd.

VRAAG (FINANCIEELE DAGBLAD)

Nog een vraag over de ministers voor Stikstof en de ministers voor Klimaat. Krijgen die ook de eerste zeggenschap over het verdelen van die fondsen. Heb ze de facto een eigen portefeuille?

RUTTE

Sowieso hebben zij natuurlijk eigen aandachtsgebieden en de vraag wordt natuurlijk: wat doe je met het klimaatfonds en het stikstoffonds. Het ligt voor de hand dat het klimaatfonds bij de minister voor Klimaat en het stikstoffonds bij de minister voor Stikstof, maar dan doet vervolgens de vraag zich voor: maar wacht eens even, de minister voor Klimaat die gaat dat niet alleen in zijn eentje besteden en ook de minister voor Stikstof niet. Dus dat is altijd in samenwerking met andere zijn. Je hebt wel een fondsbeheerder, maar dat zal altijd zijn in samenwerking met anderen die op dat terrein ook actief zijn.

VRAAG

Dat geldt voor elke bewindsman, maar bij deze nieuwe bewindspersonen voor, hebben dus wel degelijk een eigen budget?

RUTTE

Het werkt zo, ook bij bijvoorbeeld onderwijs, Arie Slob heeft geen eigen begroting, maar dat deel van de onderwijsbegroting dat gaat over basis- en voorgezet onderwijs, daar gaat Arie Slob over. Dus het is niet zo dat elke minister vóór een eigen begroting heeft. anders dan traditioneel de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, die heeft een eigen begroting, maar in de meeste andere gevallen is dat niet zo, die is gewoon voor zijn eigen deel van de begroting. Er is geen hiërarchische relatie de minister van en de minister voor. Er is een hiërarchische relatie tussen de minister van en de staatssecretaris. En niet tussen de minister van en voor.

VRAAG

Maar de minister voor Klimaat en de minister voor Stikstof krijgen dus geen eigen begroting?

RUTTE

Die zijn allebei beheerder van hun fondsen, er is een groot klimaatfonds en er is een groot stikstoffonds, maar dat kunnen ze niet in hun eentje gaan besteden, dat doen ze natuurlijk in nauwe samenwerking met collega’s die uiteindelijk ook de stikstofreductie moeten opbrengen. Dus als je kijkt naar stikstof dan raakt dat aan vliegen, raakt aan auto en ander vervoergebruik, het raakt aan vaarwegen, het raakt aan landbouw. Dus al die sectoren daar zal contact mee moeten zijn waarvoor dat geld reserveert is. Met klimaat hetzelfde. Klimaat moet natuurlijk goed gekeken worden hoe gaan we de groene waterstof backbone bouwen, met de grote bedrijven en alle andere vraagstukken die er liggen op het gebied van gebouwde omgeving, ook weer het wegvervoer en andere dingen. Maar het is niet zo dat die minister dan ook de minister van Infrastructuur is en de minister van rijden, en de minister van Schiphol. Dat is het niet.