Archief kabinetsformatie 2017 - deel 105 en 106

Het formatiearchief bevat de schriftelijk ingekomen stukken, zoals brieven aan de informateur, de ontvangstbevestiging daarvan, de verzoeken van de informateur om informatie aan demissionaire bewindspersonen en de aanbieding van stukken door de (in)formateur aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Uit privacyoverwegingen zijn de persoonsgegevens van personen die zich op persoonlijk titel tot de (in)formateur(s) wendden onleesbaar gemaakt.

Bekijk het complete archief kabinetsformatie 2017.

Deel 105 bevat het document met het volgende stuk:

  1. Brief van de Ried fan de Fryske Beweging aan informateur Schippers met oproep om provinciale bevoegdheden en sanctiemogelijkheden te vergroten en om leraren te toetsen op bekwaamheid in en motivatie voor het Fries.

Deel 106 bevat het document met het volgende stuk:

  1. Antwoordbrief van de informateur aan de Ried fan de Fryske Beweging.