Archief kabinetsformatie 2017 - deel 18

Het formatiearchief bevat de schriftelijk ingekomen stukken, zoals brieven aan de informateur, de ontvangstbevestiging daarvan, de verzoeken van de informateur om informatie aan demissionaire bewindspersonen en de aanbieding van stukken door de (in)formateur aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Uit privacyoverwegingen zijn de persoonsgegevens van personen die zich op persoonlijk titel tot de (in)formateur(s) wendden onleesbaar gemaakt.

Bekijk het complete archief kabinetsformatie 2017.

In dit document staan de volgende stukken:

  1. Brief van informateur Zalm aan de Unie van Waterschappen;
  2. Brief van Port of Amsterdam aan informateur Zalm met voorstel vormgeving energietransitie Metropoolregio Amsterdam en Nederland;
  3. Brief van informateur Zalm aan Port of Amsterdam;
  4. Brief van NVP aan informateur Zalm 'Aandacht voor investeringsklimaat';
  5. Brief van NVP over Concept CV-besluit.