Archief kabinetsformatie 2017 - deel 56

Het formatiearchief bevat de schriftelijk ingekomen stukken, zoals brieven aan de informateur, de ontvangstbevestiging daarvan, de verzoeken van de informateur om informatie aan demissionaire bewindspersonen en de aanbieding van stukken door de (in)formateur aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Uit privacyoverwegingen zijn de persoonsgegevens van personen die zich op persoonlijk titel tot de (in)formateur(s) wendden onleesbaar gemaakt.

Bekijk het complete archief kabinetsformatie 2017.

In deel 56-1 staan de volgende stukken:

 1. Brief aan informateur Schippers van gemeente Hilversum over 'Ondersteuning oproep digitale creatieve industrie' + antwoordbrief informateur Schippers.
 2. Brief aan informateur Schippers over burger participatie project + antwoordbrief informateur Schippers.
 3. Brief aan informateur Schippers over aanpassing zorgpremie + antwoordbrief informateur Schippers.
 4. Brief aan informateur Schippers over energiebedrijven + antwoordbrief informateur Schippers.
 5. Brief aan informateur Schippers van Digitale Creatieve Industrie over 'Investeren in de Digitale Creatieve Industrie' + antwoordbrief informateur Schippers.
 6. Brief aan informateur Schippers van Femina vrouwenrechten & Integratie over deelname van vluchtelingen + antwoordbrief informateur Schippers.
 7. Brief aan informateur Schippers van Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders over 'Zeescheepvaartbeleid' (vervolg in deel 56-2)

In deel 56-2 staan de volgende stukken:

 1. Vervolg brief Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders + antwoordbrief informateur Schippers.
 2. Brief aan informateur Schippers van Unie van Waterschappen over 'Waterbeheer in Regeerakkoord' + antwoordbrief informateur Schippers.
 3. Brief aan informateur Schippers van Gastvrij Nederland over 'Advies gastvrijheid en sport voor succesvolle formatieonderhandelingen' + antwoordbrief informateur Schippers.
 4. Brief aan informateur Schippers van Netwerk Kennissteden Nederland + antwoordbrief informateur Schippers.
 5. Brief aan informateur Schippers van Actal over 'Toekomst regeldrukbeleid: naar betere regels' + antwoordbrief informateur Schippers.
 6. Brief aan informateur Schippers van De VoorleesExpress over 'Gelijke kansen creƫren en het terugdringen van taal- en onderwijsachterstanden' + antwoordbrief informateur Schippers.
 7. Vijf brieven aan informateur Schippers met een 'Aanbeveling voor een minister van Voedsel en Landschap' + antwoordbrieven informateur Schippers.
 8. Brief aan informateur Schippers van Voorzitter Tweede Kamer over aanvaarden verzoek om als Verkenner op te treden.
 9. Brief aan informateur Schippers van Voorzitter Tweede Kamer over benoeming Schippers tot informateur.
 10. Brief aan informateur Schippers van SGO - namens alle secretarissen-generaal - met voorstellen om de rijksoverheid in dienst van de samenleving en de politiek haar taken nog beter te laten uitvoeren.