Nederland na de crisis

In deze presentatie staan:

  1. De uitkomsten van de dialoog ‘Nederland na de crisis’.
  2. De integrale, domeinoverstijgende opgaven die naar aanleiding van departementale herstelplannen zijn geïdentificeerd.