Advies IND en COA over migratie en asielopvang

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) reiken op 2 november 2021 aan de informateurs een advies over migratie en asielopvang uit.