Antwoord Financien EMU saldo

Ministerie van Financiën geeft op 28 oktober 2021 antwoord op verzoeken van de informateurs Remkes en Koolmees om informatie over EMU-saldo. Het gaat ook over scenario's budgettaire ruimte.