Antwoord LNV over stikstof, natuur en landbouw

Ministerie van LNV geeft antwoord op verzoeken van de informateurs Remkes en Koolmees om informatie over technische onderbouwing van varianten van inschattingen van de kosten voor het totale pakket voor stikstof, natuur en landbouw. Het antwoord bevat ook de appreciatie van PBL.