Aanbiedingsbrief en eindverslag informateur Plasterk

Bij dit eindverslag van informateur Plasterk horen diverse bijlagen. Alle stukken zijn op 12 februari 2024 aan de Tweede Kamer aangeboden.