Wat is de procedure voor de benoeming van bewindslieden?

Op 20 december 2002 heeft de ministerraad een nieuwe procedure vastgesteld voor de benoeming van ministers en staatssecretarissen (pdf, 30 kB). De regeling is beschreven in een brief aan het parlement en vervangt eerdere regelingen uit 1978 en 1983.

Er is onder meer een standaard geformuleerd voor de brief die kandidaten aan de formateur moeten zenden voorafgaand aan hun be√ędiging.

Kandidaat-bewindspersonen moeten in hun brief onder meer aandacht besteden aan (het neerleggen van) nevenfuncties, zakelijke belangen en de geheimhoudingsverplichting.