Wat is de rol van de Koning bij de kabinetsformatie?

De Grondwet bepaalt dat de Koning ministers en staatssecretarissen benoemt en ontslaat. Dat is de formele rol van het staatshoofd in de formatie.