Wat is de rol van de Tweede Kamer bij de kabinetsformatie?

Sinds 2012 ligt de regie voor de kabinetsformatie niet meer bij de Koning, maar bij de Tweede Kamer. Op 27 maart 2012 besloot de Tweede Kamer de regels over de formatie aan te passen in haar Reglement van Orde. Het Reglement van Orde bepaalt dat de Tweede Kamer plenair vergadert over de verkiezingsuitslag, één of meerdere informateurs aanwijst en de opdracht voor die informateur(s) vaststelt.