Kabinetsformatie 2002

Na de verkiezingen van 15 mei 2002 begon de formatie die leidde tot het kabinet-Balkenende. De formatie duurde 68 dagen. Het kabinet-Balkenende werd op 22 juli 2002 door koningin Beatrix beëdigd.

De onderhandelingen werden geleid door informateur Donner.

Op 3 juli 2002 bereikten de Tweede Kamerfracties van CDA, LPF en VVD overeenstemming over de beleidsvoornemens voor de nieuwe kabinetsperiode.

Deze afspraken hebben zij vastgelegd in het Strategisch Akkoord, dat als motto heeft 'Werken aan vertrouwen, een kwestie van aanpakken'.