Wijffels informateur

Koningin Beatrix heeft dr. H.H.F. Wijffels verzocht een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid van de spoedige totstandkoming van een kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie.

De Koningin heeft Wijffels op woensdagmiddag 20 december 2006 ontvangen. Zij heeft hem, gelet op het eindverslag van de informateur en de daarin vervatte conclusies, verzocht het onderzoek in te stellen.

Dat heeft het Kabinet der Koningin medegedeeld.