Minister voor wonen, wijken en integratie

De programmaminister op het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) wordt 'minister voor Wonen, Wijken en Integratie' genoemd.Dat heeft formateur Balkenende op 22 februari 2007 besloten na het constituerend beraad.

Eerder was tijdens de kabinetsformatie sprake van 'minister voor Integratie en Wijkverbetering'. De nieuwe titel wordt passender geacht, gezien het takenpakket van de programma-minister.

Dat heeft formateur Balkenende op 22 februari 2007 besloten na het constituerend beraad.

Eerder was tijdens de kabinetsformatie sprake van 'minister voor Integratie en Wijkverbetering'. De nieuwe titel wordt passender geacht, gezien het takenpakket van de programma-minister.