Informateur Rosenthal biedt eindverslag aan

Informateur Rosenthal adviseert de Koningin de mogelijkheden van een kabinet 'uit het brede midden' inhoudelijk te laten onderzoeken.

Dat schrijft informateur Rosenthal in zijn eindverslag, dat hij op vrijdag 25 juni 2010 aan de Koningin heeft aangeboden.

Uit zijn verkenning blijkt dat vijf partijen uit het brede midden (VVD, PvdA, CDA, D66 en GroenLinks) bereid zijn regeringsverantwoordelijkheid te dragen en elkaar daarbij niet uitsluiten.

Volgens Rosenthal zijn daarbij meerdere varianten mogelijk, zowel de centrumvarianten als 'Paars-plus' (VVD, PvdA, D66 en GroenLinks).

'Het ligt daarom in de rede deze mogelijkheden inhoudelijk te doen onderzoeken', aldus de informateur.

Voor dit onderzoek houden de fractievoorzitters van VVD, PvdA, CDA, D66 en GroenLinks zich beschikbaar.

Informateur Rosenthal adviseert de Koningin om 'een of twee vooraanstaande personen uit de kringen van VVD en PvdA' de mogelijkheid te laten onderzoeken 'van de spoedige totstandkoming van een kabinet uit het brede midden dat mag rekenen op een vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal'.