Lubbers informateur

De Koningin heeft Minister van Staat Lubbers verzocht om haar op zeer korte termijn te informeren over de mogelijkheden die reëel aanwezig zijn voor de vorming van een nieuw kabinet.

Woensdagmiddag 21 juli 2010 heeft koningin Beatrix informateurs Rosenthal en Wallage ontvangen die haar hun eindverslag hebben aangeboden en een toelichting hebben gegeven op hun onderzoek naar de spoedige totstandkoming van een kabinet van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks.

In dat eindverslag stellen zij vast dat de spoedige totstandkoming van dat kabinet niet mogelijk is.

Een kabinet van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks was een van de mogelijkheden voor een parlementair meerderheidskabinet die in de consultaties van de Koningin van alle fractievoorzitters op 11 juni 2010 naar voren zijn gebracht. Deze zijn daarna door informateur Rosenthal verkend.

In de nadere consultatie van de fractievoorzitters van VVD, PvdA, CDA, D66 en GroenLinks op 25 juni 2010 zijn de mogelijkheden van een parlementair meerderheidskabinet uit de vijf partijen aan de orde geweest. Daarover heeft informateur Tjeenk Willink de Koningin vervolgens nader geïnformeerd.

Het ligt voor de hand nu te onderzoeken welke overige mogelijkheden voor een parlementair meerderheidskabinet uit de vijf partijen nog aanwezig zijn en of er daarnaast andere meerderheidsvarianten nader inhoudelijk onderzocht moeten worden.

Met het oog daarop heeft de Koningin woensdagavond Minister van Staat en oud-minister-president Lubbers ontvangen en hem verzocht om haar op zeer korte termijn te informeren over de mogelijkheden die thans reëel aanwezig zijn voor de vorming van een kabinet dat mag rekenen op een vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal en die daarom inhoudelijk nader onderzocht dienen te worden, en daarbij aan te geven op welke wijze deze mogelijkheden kunnen worden beproefd.

Dat heeft het Kabinet der Koningin medegedeeld.