Regeerakkoord en gedoogakkoord gepresenteerd

De fractievoorzitters van VVD, CDA en PVV hebben op 30 september 2010 het regeerakkoord en het gedoogakkoord gepresenteerd.

Dit kabinet en deze politieke samenwerking heeft een ambitie, namelijk om Nederland sterker uit deze crisis te laten komen', zei VVD-fractievoorzitter Rutte bij de presentatie van de akkoorden.

'Wat we willen is niet alleen er voor zorgen dat Nederland qua staatsfinanciƫn weer gezond wordt, maar dat we tegelijkertijd Nederland ook versterken, dat we krachtiger worden. Maar ook dat het een land is waar een afspraak een afspraak is. Dat we niet alleen grenzen stellen maar ook grenzen handhaven.'

Regeerakkoord en gedoogakkoord

Het regeerakkoord is een akkoord tussen de coalitiefracties van VVD en CDA. Daarnaast zijn de fracties van VVD, PVV en CDA een gedoogakkoord overeengekomen.

Het gedoogakkoord gaat over immigratie, integratie, asiel, veiligheid, ouderenzorg en het bezuinigingspakket. De besluiten in dit akkoord hebben de steun van alle drie fracties. Bij voorstellen uit het regeerakkoord kan de PVV-fractie tegenstemmen, maar moties van wantrouwen en afkeuring zullen niet worden gesteund.