Rutte en Samsom sluiten deelakkoord over begroting 2013

VVD-fractievoorzitter Rutte en PvdA-fractievoorzitter Samsom hebben overeenstemming bereikt over voorstellen tot wijzigingen van de begroting voor 2013.

Deze zullen door woordvoerders van de betrokken fracties worden ingebracht en toegelicht tijdens de behandeling van de begroting door de Tweede Kamer.

De informateurs Kamp en Bos sturen op verzoek van de twee fractievoorzitters een overzicht van de wijzigingsvoorstellen aan de voorzitter van de Tweede Kamer. In de opdracht die de Tweede Kamer de informateurs gaf, wordt in het belang van de financieel-economische situatie en de begroting 2013 aangedrongen op een onderzoek naar een kabinet van VVD en PvdA op zo kort mogelijke termijn.