Informateurs en onderhandelaars overleggen met VNG, IPO en waterschappen

De informateurs en onderhandelaars ontvangen donderdag 25 oktober 2012 gelijktijdig de voorzitters van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen. 

Zij hechten belang aan een gesprek met vertegenwoordigers van de organisaties van gemeenten, provincies en waterschappen, gelet op de uitdagingen waarmee alle bestuurslagen zich geconfronteerd zien.