Hare Majesteit de Koningin ontvangt formateur Rutte

De Tweede Kamer heeft, gelet op het eindverslag van de informateurs Kamp en Bos en de daarin vervatte conclusies, Mark Rutte aangewezen als formateur met de opdracht te komen tot een kabinet bestaande uit VVD en PvdA.

In het kader van zijn werkzaamheden zal de formateur vandaag, 31 oktober 2012, in het licht van de relevante bepalingen van de Grondwet Hare Majesteit de Koningin op de hoogte stellen van zijn werkwijze.