Kabinet-Rutte-Asscher beëdigd

Koningin Beatrix heeft het kabinet-Rutte-Asscher beëdigd. Het kabinet bestaat uit 13 ministers en 7 staatssecretarissen.

Nieuwe ministersposten

Er komen 2 nieuwe ministersposten in het kabinet:

  •  minister voor Buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking (BZ)
  •  minister voor Wonen en Rijksdienst (BZK)

De minister voor Immigratie en Asielbeleid verdwijnt. Immigratie en asiel gaat naar het ministerie van Veiligheid en Justitie. Integratie en inburgering verhuist naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het nieuwe kabinet wordt gevormd door een coalitie van VVD en PvdA. Er komen 7 ministers van VVD-huize en 6 PvdA-ministers en daarnaast 7 staatssecretarissen, 3 VVD en 4 PvdA.

Regeerakkoord

Het regeerakkoord van het nieuwe kabinet heeft als titel 'Bruggen slaan'. 'Dit regeerakkoord weerspiegelt onze zoektocht naar het beste van twee werelden', schrijven VVD en PvdA in het regeerakkoord.

In het financieel en sociaal-economische beleid kiest het kabinet voor drie hoofddoelen: de schatkist op orde brengen, eerlijk delen, en werken aan duurzame groei. De ambitie is om Nederland sterker uit de crisis te laten komen.

Alle voornemens van het kabinet-Rutte-Asscher zijn terug te lezen in het regeerakkoord.