Archief kabinetsformatie 2017 - deel 1

Het formatiearchief bevat de schriftelijk ingekomen stukken, zoals brieven aan de informateur, de ontvangstbevestiging daarvan, de verzoeken van de informateur om informatie aan demissionaire bewindspersonen en de aanbieding van stukken door de (in)formateur aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Uit privacyoverwegingen zijn de persoonsgegevens van personen die zich op persoonlijk titel tot de (in)formateur(s) wendden onleesbaar gemaakt.

Bekijk het complete archief kabinetsformatie 2017.

Document 1-1 bevat de volgende stukken:

  1. Brief aan informateur Zalm van Van de Vall Pensioenbeheer & Visitatie over advies over de toekomst van ons pensioenstelsel + antwoordbrief informateur;
  2. Brief aan informateur Zalm over toegankelijk stemmen voor blinden en slechtzienden + antwoordbrief informateur;
  3. Bedankbrief van informateur Zalm aan Inspecteur Generaal der Krijgsmacht;
  4. Brief van informateur Zalm aan minister van Algemene Zaken over vragen aan V&J;
  5. Brief aan informateur Zalm over Advies geestelijke zorg + antwoordbrief informateur:
  6. Brief aan informateur Zalm van Vogelbescherming Nederland over Rapport scenariostudies Weidevogelscenario's + antwoordbrief informateur
  7. Brief aan informateur Zalm over nieuwe minister voor Sociale Zaken en Werkzekerheid + antwoordbrief informateur
  8. Brief aan informateur Zalm met manifest 'Eerlijk werk voor werkzoekenden';
  9. Brief aan informateur Zalm van E-Governance over inbreng hernieuwde informatieproces.

Document 1-2 bevat het volgende stuk:

  1. Bijlage bij de brief van E-Governance aan de informateur.