Archief kabinetsformatie 201 - deel 115

Het formatiearchief bevat de schriftelijk ingekomen stukken, zoals brieven aan de informateur, de ontvangstbevestiging daarvan, de verzoeken van de informateur om informatie aan demissionaire bewindspersonen en de aanbieding van stukken door de (in)formateur aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Uit privacyoverwegingen zijn de persoonsgegevens van personen die zich op persoonlijk titel tot de (in)formateur(s) wendden onleesbaar gemaakt.

Bekijk het complete archief kabinetsformatie 2017.

Dit document bevat de volgende stukken:

  • Brief aan informateur Schippers van KWF Kanker Bestrijding over prioriteiten t.a.v. kankerbestrijding + Antwoordbrief informateur Schippers;
  • Brief aan informateur Schippers van Port of Rotterdam p/a Branche Organisatie Zeehavens over toekomstgericht belang van de Nederlandse zeehavens + Antwoordbrief informateur Schippers;
  • Brief aan informateur Schippers van Dutch Culture Centre for International Cooperation over een gezond internationaal cultuurbeleid + Antwoordbrief informateur Schippers;
  • Brief aan informateur Schippers van Rijksakademie van beeldende kunsten over publieke middelen & Cultuurbeleid + Antwoordbrief informateur Schippers;
  • Brief aan informateur Schippers van Gemeente Urk over verhuurdersheffing + Antwoordbrief informateur Schippers;
  • Brief aan informateur Schippers van Colleges Financieel Toezicht + Antwoordbrief informateur Schippers.