Archief kabinetsformatie 2017 - deel 176

Het formatiearchief bevat de schriftelijk ingekomen stukken, zoals brieven aan de informateur, de ontvangstbevestiging daarvan, de verzoeken van de informateur om informatie aan demissionaire bewindspersonen en de aanbieding van stukken door de (in)formateur aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Uit privacyoverwegingen zijn de persoonsgegevens van personen die zich op persoonlijk titel tot de (in)formateur(s) wendden onleesbaar gemaakt.

Bekijk het complete archief kabinetsformatie 2017.


Dit document bevat de volgende stukken:

 1. Antwoordbrief van informateur Zalm aan E-Governance;
 2. Brief van de Gemiva-SVG Groep aan informateur Zalm over Knelpunten mensen met EMB + antwoordbrief van de informateur;
 3. Brief van VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland aan informateur Zalm met advies + antwoordbrief van de informateur;
 4. Brief van The Dutch Group of Friends of a Free Iran aan informateur Zalm over mensenrechtenschendingen en misdaad tegen de menselijkheid in Iran + antwoordbrief van de informateur;
 5. Brief van de ANBO aan informateur Zalm over + antwoordbrief van de informateur;
 6. Brief van aan informateur Zalm over de inkomenspositie van gepensioneerden in 2018 + antwoordbrief van de informateur;
 7. Brief van The Goodheart Institute Freedom of Science and Education aan informateur Zalm over stamcellen en klonen + antwoordbrief van de informateur;
 8. Antwoordbrief van de minister van Veiligheid en Justitie;
 9. Brief aan informateur Zalm over Staatsgeheim 'werk en archief' Deltacommissie 1953-1961-2011 + antwoordbrief van de informateur;
 10. Antwoordbrief van informateur Zalm aan de Tweede Kamer over VNO-NCW en FNV;
 11. Brief van de Centrale Cliëntenraad ASVZ aan informateur Zalm met onderwerp: Adhesiebetuiging brief CCR Amarantengroep en VGN + antwoordbrief van de informateur;
 12. Brief van De Drom aan informateur Zalm met uitnodiging voor een dictee + antwoordbrief van de informateur;
 13. Brief van de Tweede Kamer aan informateur Zalm met een verzoek;
 14. Brief van de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren aan informateur Zalm met Governance manifest + antwoordbrief van de informateur;
 15. Brief aan informateur Zalm met onderwerp: kabinet-standpunt Duurzaamheid ter bestrijding van groter CPB-gat dan €132mld + antwoordbrief van de informateur;
 16. Brief van aan informateur Zalm over + antwoordbrief van de informateur;
 17. Brief van aan informateur Zalm over + antwoordbrief van de informateur;
 18. Brief van aan informateur Zalm over + antwoordbrief van de informateur;
 19. Brief van VNO-NCW, MKB Nederland, Patientenfederatie NL, Agenda voor de Zorg, FNLI, Sociaal Werk Nederland en Nationale Winkelraad aan informateur Zalm over preventie t.b.v. een gezond leven + antwoordbrief van de informateur;
 20. Brief van 50Plus aan informateur Zalm over Initiatief Wetsontwerp 34606;
 21. Brief van de gemeente Rijssen-Holten aan informateur Zalm over schuldenproblematiek + antwoordbrief van de informateur;
 22. Brief aan informateur Zalm over pensioenfondsen + antwoordbrief van de informateur;
 23. Brief aan informateur Zalm over het mediabeleid van Rutte III + antwoordbrief van de informateur;
 24. Brief van Beter Onderwijs Nederland aan informateur Zalm met advies + antwoordbrief van de informateur;
 25. Brief van de Algemene Onderwijsbond aan informateur Zalm over de dreigende situatie in het basis- en speciaal onderwijs + antwoordbrief van de informateur;
 26. Brief aan informateur Zalm over lonen en pensioenfondsen + antwoordbrief van de informateur;
 27. Brief van Forum Benelux aan informateur Zalm over De Benelux Unie als hoeksteen binnen de EU + antwoordbrief van de informateur;
 28. Brief aan informateur Zalm over gevalstudies Brielse Maasdam, Rozenburg, Stavenisse & 's-Gravendeel + antwoordbrief van de informateur;
 29. Brief van de voorzitter van de Tweede Kamer over lekken tijdens de formatie + antwoordbrief van de informateur;
 30. Brief aan informateur Zalm over eerlijke rechtspraak + antwoordbrief van de informateur;
 31. Brief aan informateur Zalm over nieuw systeem van belastingheffing in box 3 + antwoordbrief van de informateur;
 32. Brief van de Nederlandse Mediatorsvereniging aan informateur Zalm over + antwoordbrief van de informateur;
 33. Brief van aan informateur Zalm over het belang van mediation in het algemeen en inbedding van mediation in het strafrecht + antwoordbrief van de informateur;
 34. Brief van RTV Drenthe en overige regionale omroepen aan informateur Zalm over bezuinigingen regionale publieke omroep + antwoordbrief van de informateur;
 35. Brief van SANDD van aan informateur Zalm met onderwerp: Ontwikkelingen postmarkt; alternatief voorstel + antwoordbrief van de informateur;
 36. Brief van ACP, NPB, VMHP en ANPV aan informateur Zalm over actiebijeenkomsten van de gezamenlijke politievakbonden;
 37. Brief van Rookvrije Start aan informateur Zalm over een rookvrije start voor ieder kind + antwoordbrief van de informateur;
 38. Brief van informateur Zalm met vragen voor de minister van Financiën.