Archief kabinetsformatie 2017 - deel 177

Het formatiearchief bevat de schriftelijk ingekomen stukken, zoals brieven aan de informateur, de ontvangstbevestiging daarvan, de verzoeken van de informateur om informatie aan demissionaire bewindspersonen en de aanbieding van stukken door de (in)formateur aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Uit privacyoverwegingen zijn de persoonsgegevens van personen die zich op persoonlijk titel tot de (in)formateur(s) wendden onleesbaar gemaakt.

Bekijk het complete archief kabinetsformatie 2017.

Dit document bevat de volgende stukken:

  1. Brief van de Nederlandse Kermisbond aan informateur Zalm over verhoging lage btw-tarief + antwoordbrief van de informateur;
  2. Brief aan informateur Zalm over het uitsluiten van religieuze politieke partijen + antwoordbrief van de informateur;
  3. Brief van het Landelijk Expertteam Eigenbouw aan informateur Zalm over + antwoordbrief van de informateur;
  4. Brief van de Tweede Kamer aan informateur Zalm met verzoek van lid Klaver over eigen risico;
  5. Antwoordbrief van informateur Zalm aan de Eerste Kamer met afschrift van zijn brief aan de Tweede Kamer;
  6. Antwoordbrief van informateur Zalm aan de Tweede Kamer met afschrift van zijn brief aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
  7. Antwoordbrief van informateur Zalm aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over eigen risico;
  8. Brief van de VNG aan informateur Zalm over Vraagstukken Sociaal Domein + antwoordbrief van de informateur;
  9. Brief van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) aan informateur Zalm over erkenning van de Keti Koti herdenking als Nationale herdenking en de functie van NiNsee + antwoordbrief van de informateur;
  10. Brief van de Tweede Kamer aan informateur Zalm met een verzoek van lid Nijboer.